可愛い国 / Schattig Landje / Cute Country

2013年9月12日

Kitranden in de douche / Sealant in the shower / 浴室の密封材

Filed under: オランダ — タグ: , , , , , , — セレネ @ 14:33
2013年9月4日:シャワーにある埃

Dinsdagavond 4 september: de achtergelaten cementsluier
Tuesday evening September 4th: the grout dust left behind.
9月4日の夕べ:シャワーにある埃

Op dinsdag 3 september kwam BAM ‘s ochtends mijn badkamer controleren in opdracht van de verhuurder. Ze vonden dat een gedeelte van het pleisterwerk opnieuw gedaan moest worden, evenals de kitranden tussen de grond en wanden van de douche, en om het doucheputje heen.
Woensdag 4 september kwam iemand van de BAM met een slijptol om het cement tussen de tegeltjes uit te halen. Het gruis lag overal verspreid door de badkamer en de douche. Het was zelfs in mijn wasdroger terechtgekomen (maar dat kwam omdat ik het deurtje halfopen had laten staan). De man kwam daarna aanzetten met een grote stofzuiger en had een gedeelte van het gruis weggezogen, maar niet alles. Hij had wel het cement in de groeven vernieuwd. Ik kon mijn badkamer dus de rest van de dag niet gebruiken en alles lag bedekt onder een cementsluier.
Donderdag 5 september kwam er iemand die kitranden kwam leggen, maar hij had het vantevoren niet ontvet/schoongemaakt. De kitranden werden dus over het cementgruis heengelegd. Het rooster van het putje werd ook weer vastgekit, zoals het de vorige keer ook was gebeurd (daarom konden we het rooster er eerder ook niet vanaf halen om het putje schoon te maken). Ik kon vrijdag pas weer douchen. Op vrijdag hadden we ook geprobeerd het cementgruis van de muren te halen, maar met gewoon water lukte het niet en mijn vriend heeft een uur staan boenen op de muren met een sponsje. Hij heeft er veel, maar niet alles, vanaf gekregen.
Op maandag 9 september kwamen ze om 8:15 uur controleren of het allemaal goed was gedaan. Blijkbaar niet, want je kon je nagels gewoon tussen de kitranden zetten. “We snappen echt niet hoe dat kan” zeiden ze, maar als je de ondergrond vantevoren niet ontvet/schoonmaakt, blijft de kit niet zitten (staat op alle kitspuiten…). ‘s Middags zou die man weer terugkomen om de kitranden te fixen, maar dat ging niet door omdat zijn moeder net was overleden.
Dus dinsdag 10 september kwam er ‘s ochtends iemand anders (een zelfstandige klusser die BAM had ingehuurd), die de kitranden van het putje opnieuw moest leggen. Hij haalde de oude kit weg, haalde het rooster eruit, maakte het eerst schoon, ontvette het daarna vakkundig, en spoot de kit erin ZONDER dat het rooster eraan vastgekit werd. Hij zei ook dat die roosters er helemaal niet aan vastgekit mochten worden, maar dat het wel vaak gedaan werd. Het cementgruis zou vanzelf wegspoelen.
Om half 12 moest ik weg, dus mijn vriend kwam even in mijn kamer zitten omdat de BAM nog terug zou komen om het te controleren. Hij had hen aangewezen dat de kitranden bij de douche ook gezet zijn door dezelfde man die vóór het kitten de doucheput niet schoon had gemaakt en dat ze dat nog even goed moesten controleren. BAM vond het kennelijk goed genoeg, maar ik vraag me af wanneer mijn onderburen een lekkage krijgen…
Al met al heb ik de indruk dat mijn badkamer nu misschien wel in een slechtere staat verkeert dan voordat BAM ‘onderhoud’ kwam plegen. Maar die problemen treden waarschijnlijk pas op als ik hier al weg ben.
Als er ingehuurde klussers komen om kitranden te vervangen, een klusje van minder dan een dag, verwacht ik niet dat ze er een week mee bezig zijn en het dan nog steeds niet in orde is.

Ik zet grote vraagtekens bij de vakbekwaamheid van het hele bedrijf BAM. Na even rondzoeken en rondvragen kwamen er nog meer projecten, die veel groter zijn dan een badkamertje, bovendrijven. Hierin is een zeker patroon zichtbaar. Het lijkt erop dat BAM graag de goedkoopste offerte opmaakt en vervolgens prutswerk aflevert waardoor de BAM de komende jaren verzekert is van genoeg ‘onderhoudsopdrachten’ (die ze veel geld opleveren).

Het meest noemenswaardige project van BAM is Hofstad 1 in Houten. Hier was het de bedoeling dat er in alle huizen een milieuvriendelijk verwarmingssysteem geplaatst zou worden met behulp van (elektrische) warmtepompen. De geïnstalleerde pompen blijken een zeer laag rendement te hebben en daardoor zeer slecht te zijn voor het milieu. Dat valt echter in het niet bij het meest grove defect tot nu toe: door een slechte klep in de warmtepompen werd de warmte (die gestookt werd met elektriciteit) terug de grond ingepompt. Het gevolg hiervan was dat er diverse warmtepompen in plaats van het huis, het grondwater aan het verwarmen waren. Dit terwijl het juist de bedoeling was om de warmte úit het grondwater te halen om woningen mee te verwarmen. Als BAM initieel 50 euro per warmtepomp meer had uitgegeven voor een andere klep, zouden de bewoners niet onnodig op kosten zijn gejaagd en had BAM daarna niet alsnog de kleppen moeten vervangen voor het duurdere alternatief. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lekkages die er tussentijds in diverse woningen zijn opgetreden. Dit heeft natuurlijk ook tot diverse rechtszaken geleid.

Als ik dus ooit nog aanbestedingen moet doen en BAM is één van de gegadigden, zal ik wel drie keer nadenken voordat ik mijn keus op hen laat vallen.

2013年9月4日:豊水

Dinsdagavond 4 september: de achtergelaten cementsluier rondom het doucheputje
Tuesday evening September 4th: the grout dust around the drain.
9月4日の夕べ:排水にある埃

In the morning on Tuesday September 3rd, BAM (construction-service company) visited my house by order of the housing cooperative to check my bathroom. They decided a part of the tiling grout had to be redone, as well as the sealed borders around the shower (between the walls and floor) and around the drain.
On Wednesday September 4th, someone from BAM came with an angle grinder to remove the tiling grout between the tiles. The grout-dust covered the entire shower and half of the bathroom. It had even settled a bit into my clothes-drying machine (but that was because I had left the door half open). The man then used a large vacuum cleaner to remove part of the dust, but he didn’t clean up all the dust. He had replaced the tiling grout between the tiles. I couldn’t use my bathroom for the rest of the day and the grout dust was almost everywhere.
On Thursday September 5th, someone came to apply the sealant, but he hadn’t cleaned or degreased the area beforehand. So, the sealant was put on top of the grout dust. The shower sieve was also sealed to the tiles, just like it was done last time (that’s why we couldn’t get the sieve out for cleaning the drain). I had to wait till Friday to be able to use the shower again. On Friday we also tried to remove the grout dust from the walls, but we couldn’t do it with just water and my boyfriend had scrubbed the walls for about an hour with a sponge. He got off a lot of the dust off the walls, but not everything.
On Monday September 9th morning 8.15 AM, they came to check if everything had been done well. Apparently not, as you could easily put your fingernails between the sealant and the walls/tiles. “We really don’t understand how that is possible” they said, but if you don’t clean/degrease the surface beforehand, the sealant won’t stick (all the sealant instructions say so…). In the afternoon, the man would come back to fix the sealant, but that didn’t happen because his mother had died.
So on Tuesday September 10th someone else came (an independent construction worker hired by BAM), who had to replace the sealant around the drain. He removed the old sealant, removed the sieve, cleaned it, degreased the area where the sealant should come, and applied the sealant WITHOUT sealing the sieve to the tiles. He also said those sieves shouldn’t be sealed to the tiles, but many people did that. He said the grout dust would wear off in time.
At 11.30 AM I had to leave, so my boyfriend stayed in my room, because the BAM would return to check the sealant again. He had pointed out to them that the sealants at the bottom of the shower walls had also been put there by the same man who hadn’t cleaned around the drain before putting in the sealant, and that they had to check it again. BAM decided it was good enough, but I wonder when my neighbours one floor below will get a leakage…
All in all I get the impression my bathroom may now be in a worse state than before BAM came to do ‘maintenance’. But those problems will probably only occur when I’ve already moved out.
When construction workers come to my home to replace sealants, something that can be done in less than a day, I don’t expect them to take a week and still not have done it right.

I really wonder about the competence of the entire company BAM. After some searching and asking around, I heard about more of their projects, much larger than a small bathroom. There seems to be a certain pattern: it seems to be BAM likes to quote the cheapest prices, and delivers low quality so they are ensured of recurrings ‘maintenance jobs’ (which makes them money).

The most notable project executed by BAM is Hofstad 1 (Dutch website) in the Dutch village of Houten. Here, it was the intention to install a climate-friendly heating system in all the houses using (electric) heat pumps. The heat pumps they installed turned out to have a very low efficiency and thus were very bad for the environment. The most severe defect till now was even worse: because of a bad valve in the heat pumps the heat (that was generated using electricity) was pumped back into the ground. The consequence was that several heat pumps were warming up the ground water instead of the house. The pumps were meant to extract the heat from the ground water to heat up the houses. If BAM had initially invested 50 euros more for a valve for each heat pump, the inhabitants wouldn’t have paid so much electricity costs and BAM wouldn’t have had to replace the valves for more expensive ones afterwards. And I haven’t even mentioned the leakages occurring in several houses. Of course this has resulted in a few lawsuits.

So if I ever have to decide on a construction company and BAM is an option, I’ll think twice about choosing them.

2013年9月11日:今のシャワー

Hoe de douche er nu uitziet.
What the shower looks like now.
今のシャワー。

9月3日(火)の朝、BAM(建設会社)の人が私の部屋の浴室に見に来た。公営住宅は今月、全部の部屋の浴室をチェックするから。タイルの間にあるグラウトやシャワーの壁と床にある密封材や排水のまわりにある密封材の代わることが必要だったって言った。
9月4日(水)の朝、BAMの男の人はアングルグラインダでグラウトを除いた。グラウトの埃はシャワーの全部と浴室の半分にあった。ちょっと洗濯乾燥機にも入ったけど、乾燥機のドアをちょっと開けたから…
男の人は大きな掃除機で埃を半分で掃除したけど、まだあった。グラウトは代わったけど、浴室はまだ使えなくて、グラウトの埃もまだあった。
9月5日(木)の朝、BAMの他人は密封材を代わる。代わる前に脂と埃を除かなかった。だから、密封材は埃の上に塗った。排水のカバーもタイルに密封した。この前もそうしたから、排水は掃除出来なかった。
金曜日にはまたシャワーが使えたけど、埃は掃除出来なかった。彼氏は1時間ぐらい排除をやってみたけど、まだ埃が残った。
9月9日(月)の朝の8時15分、またBAMの人がチェックした。まだ問題があった。密封材と壁の間に爪が入れた。「何でこんなことが起こった・・・」ってBAMの人が聞いた。密封材を塗る前に埃を掃除しないとこんなことが起こる…午後にまたBAMの人が来るって言った。でも、あの男のお母さんは亡くなったから来なかった。
9月10日(火)、他の建設者が来た(BAMの人じゃなかった:BAMはこの独立の建設会社を持っている人を聞いた)。この人は排水のまわりにある密封材を代わった。古い密封材を片付けた、排水のカバーを取って、脂と埃を除いて、新しい密封材を塗った(排水のカバーをタイルに密封しなかった!)。本当には排水のカバーをタイルに密封するのはダメですけど、沢山の人はそうするって言った。埃はシャワーを沢山使ったら消えるって言った(後何ヶ週間かな…)。
11時半に私は出なきゃいけなかった。BAMの人がまた来るから、彼氏は私の部屋にいた。シャワーの壁にある密封材も同じように塗ったから、またチェックする方が良いって言った。BAMは「これで良い」って言ったけど、いつ下の部屋に漏洩が起こると思っている…
今の浴室はBAMが来る前よりも下手くなったかもしれない。漏洩の問題とかは私がまた引越しした後に起こるけど。
浴室の密封材を代わるために建設会社の人が来る、1週間でまだ良く出来ないとは全然思わなかった。

BAM会社の資格はそんなに良くないそう。他の人に聞いてインターネットでも探して、他の良くない(BAMがした)プロジェクトの話も聞いた(浴室よりも大きなプロジェクト)。パターンが現れた:BAMは一番安いで仕事が出来るって言っているけど、質の悪いことを作って、「直ること」のためにまたお金を貰えるそう。
例えば、ハウテンの街でBAMはHofstad 1 (オランダ語のサイト)と言うプロジェクトをした。このプロジェクトは環境に良い暖房システムで家を温めるプロジェクトだった(オランダは寒いから暖房が必要)。このシステムに電気ヒートポンプを使った。このヒートポンプは地下水から暖かさを引き出して家を温める。でも、ヒートポンプの能率がとても悪かったから、環境にとても悪かった。BAMが悪いバルブを使ったから、地下水から引き出した暖かさは地下水に返した。色んなヒートポンプは家のかわりに地下水を温めた。
初めにBAMは50ユーロよりも高いバルブを買ったら、バルブを代わるのは必要じゃなかった。そして電気の費用がそんなに高くなかった。
色んな家にも漏洩が起こった。勿論このことについて色んな訴訟があった。

いつか建設会社に決めたら、BAMに決める前に再考する。

4件のコメント »

 1. Woah, drietalig aan het bloggen? Respect, daar heb ik zelf nooit de moeite voor genomen, ook al had ik dat idee voor een tijdje. Leuk dat je ook nog blogt, dus je krijgt van mij ook een subscriber erbij ^^

  コメント by Stephan Jonkers — 2013年9月12日 @ 14:44

  • Eerst was het alleen in het Japans. Na een paar jaar merkte ik dat ik best wel wat Nederlandse lezers kreeg, dus ging ik ook in het Nederlands schrijven (sinds begin dit jaar). Sinds deze zomervakantie ook Engels er maar bij, aangezien ik ineens veel lezers kreeg die geen Nederlands of Japans konden…

   コメント by セレネ — 2013年9月12日 @ 15:04

 2. […] hetzelfde bouwbedrijf (BAM) dat deze flat heeft gebouwd, de week vóór deze catastrofale uitval bezig is geweest aan mijn badkamer en hier ook prutswerk heeft […]

  ピンバック by De grote storing / The big failure / 大きな問題 | 可愛い国 — 2013年9月13日 @ 12:03

 3. Bij mij was het precies hetzelfde verhaal. De mensen van de BAM hadden drie of vier keer nodig (in totaal in meer dan een hele week tijd) om een simpel kitrandje te vervangen en een paar tegeltjes te voegen. Dat er een keer een foutje wordt gemaakt kan gebeuren, maar hoe is het mogelijk dat dit zo vaak gebeurt? Daarnaast hebben ze mijn spullen bevuild en mijn deur open laten staan. Dit werd ook nog door hen ontkend, terwijl er genoeg bewijs was dat ik dit niet zelf had gedaan. Ook de opleveringsinspectie vond een aantal keer plaats, wat ook zeer merkwaardig is. Ik vraag me af of ze per huisbezoek worden betaald, in plaats van per opdracht… Overigens hebben ze bij mij ook meer gesloopt dan gerepareerd: er zijn enkele tegels beschadigd geraakt door hun drilboor. Het enige randje kit dat los zat is niet gemaakt, maar ik kijk wel uit met dat melden. Ik heb echt geen zin meer in dat circus in m’n huis.

  コメント by Casa confetti bewoner — 2013年10月30日 @ 23:59


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply /ここにコメントを書いてください

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

WordPress.com で無料サイトやブログを作成.

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。