可愛い国 / Schattig Landje / Cute Country

2014年6月22日

ワークショップ+スヘフェニンゲン/Workshops + Scheveningen

Filed under: オランダ — タグ: , , , , , , — マッチャ @ 10:45

妹はワークショップをするためにコンベンションに誘った。コンベンションは日本文化(アニメ・音楽・歴史・芸術)についてデン・ハーグの街であった。
私は茶道(金曜日の夜、土曜日の朝)と書道(土曜日の夕べ)のワークショップで手伝った。日本の高校でも茶道(少し)と書道したから、手伝うことが出来た。

ワークショップがないときに、私はコンベンションで歩いた。金曜日の夜にORIGAのコンサートに行って、土曜日の夜KOTOKOのコンサートに行った。音楽がそんなに好きじゃなかったけど、コンサートに行けることは面白かった。
土曜日にも着物のワークショップがあったから見に行った。
日曜日にはワークショップがなかったけど、コスチュームを作るドキュメンタリーを見に行って、ファッションショーも見に行った(妹が自分で作ったコスチュームでファッションショーに入ったから)。

シルヴィア(おじいちゃんの友達、シルヴィアの家で泊まった)と一緒にスヘフェニンゲンの浜に行ったから、コンベンションが終わる前に出た。浜に行く道にハーリングを食べた。
海の水はちょっと暖かかったから気持ち良かった!!足の肌も柔らかくなってきた。
夕ご飯は魚のレストランで食べた。私はまたハーリング2つ食べて、大きなツナのステーキとレモンを食べた。とても美味しかった!レストランの人も親切だった。普通はステーキで焼き芋もサラダも食べるけど、食べれない材料が入ったから、ツナだけ食べた。

Tea ceremony workshop (Friday evening).

金曜日の茶道ワークショップ.
Theeceremonieworkshop (vrijdagavond).
Tea ceremony workshop (Friday evening).
Photos by Kees Stravers.

Mijn zusje was uitgenodigd om workshops te komen geven op een beurs (genaamd “Anime 2014: Summer Games”, een beurs gericht op Japanse (pop)cultuur) in Den Haag. Ik hielp haar bij de twee theeceremonieworkshops (op vrijdagavond en zaterdagochtend) en de kalligrafieworkshop (zaterdagavond). Kalligrafieles heb ik wel gehad op de middelbare school in Japan (je kon toen kiezen uit muziek, kalligrafie en kunst (beeldhouwen), dus ik had kalligrafie gekozen), maar ik heb maar een half jaar meegedaan met de theeceremonieclub (een heel jaar bij de bloemschikclub, omdat ik dat leuker vond). Mijn zusje zat tijdens haar universitaire uitwisseling o.a. ook bij de theeceremonieclub.

Op de momenten dat ik niet meehielp bij de workshops, kon ik gewoon rondlopen over de beurs. Op vrijdagavond was ik naar het concert van ORIGA gegaan, en op zaterdagavond naar het concert van Kotoko. Allebei niet echt mijn muzieksmaak, maar het was wel leuk om zomaar naar twee concerten te kunnen 😛
Op zaterdag was er ook een lezing over kimono (door Linda van Oranda no kitsuke) waar ik naartoe was gegaan.
Op zondag had ik geen workshops, maar was ik naar een documentaire gaan kijken over het maken van kostuums (die ook hier op youtube staat) en naar de modeshow waar mijn zusje aan meedeed met haar zelfgemaakte kostuum.

Ik was niet tot het einde van de beurs gebleven, omdat ik met Sylvia (de vriendin van opa, bij wie ik logeerde) naar het strand van Scheveningen zou gaan. Onderweg naar het strand at ik een haring.
We hebben heerlijk door het zeewater gelopen, wat al lauwwarm was! De huid van mijn voeten werd er ook heel zacht van. Daarna zijn we bij een visrestaurantje (Henk Kraan) gaan eten, waar ik weer twee haringen (nog lekkerder dan die eerste) en een grote tonijnsteak met citroen had gegeten. Normaal kreeg je bij de tonijnsteak ook gebakken aardappels en huzarensalade, maar omdat dat allebei dingen waren die ik niet kon eten (want het kwam allebei uit een zak/bak), heb ik enkel de tonijn gegeten. Wel echt een grote steak, superlekker! Ik zat ook gewoon vol na het eten. Ze waren daar ook ontzettend aardig 🙂

Calligraphy workshop (Saturday)

土曜日の書道ワークショップ.
Kalligrafieworkshop (zaterdag).
Calligraphy workshop (Saturday).
Photo 1+2 by Kees Peters, photo 3 by eowyn-unquendor.

My sister had been invited to give workshops at a convention (called “Anime 2014: Summer Games”, a convention about Japanese (pop) culture) in The Hague. I helped her with the two tea ceremony workshops (on Friday evening and Saturday morning) and the calligraphy workshop (Saturday evening). I did have calligraphy lessons at high school in Japan (you could choose between calligraphy, art and music, so I had chosen calligraphy – here are some photos of things I wrote there), but I only went to the tea ceremony club for half a year (I did go to the flower arrangement club the entire year, because I liked that better). My sister went to the tea ceremony club at the university she went to during her exchange to Japan.

When there weren’t any workshops to help with, I could walk around at the convention. On Friday evening I went to ORIGA‘s concert, and on Saturday evening I went to Kotoko‘s concert. Both weren’t music styles I particularly like, but it was fun to be able to go to two concerts 😛
On Saturday there was also a lecture about kimono (given by Linda from Oranda no kitsuke).
On Sunday there weren’t any workshops either, but I went to watch a documentary about making costumes (also on Youtube here) and to the fashion show in which my sister showed her self-made costume.

I didn’t stay till the end of the convention, because I would go with Sylvia (my grandfather’s girlfriend, at whose house I was staying) to the beach in Scheveningen. On the way to the beach I ate a herring.
It was very nice to walk through the sea water, which was already lukewarm! The skin of my feet became very soft as well. Then we sat down at a fish restaurant (called “Henk Kraan”), where I ate another two herrings (even more delicious than the first one) and a big tuna steak with lemon. Normally you also get baked potatoes and a salad with the tuna, but as those were both things I couldn’t eat (as both came from a package), I just ate the tuna. It was a really big steak too, and very delicious! I wasn’t hungry anymore afterwards. The people who worked there were also very nice 🙂

1. 半分食べたハーリング/Halve haring / Half-eaten herring 2. 港/Haventje / Harbour 3+4+5. 浜/Strand / Beach 6. 半分食べたツナ・ステーキ/Half-opgegeten tonijnsteak / Half-eaten tuna steak 7+8+9. 海の水で歩いた/Voeten in het zeewater / Feet in the sea water

1. 半分食べたハーリング/Halve haring / Half-eaten herring
2. 港/Haventje / Harbour
3+4+5. 浜/Strand / Beach
6. 半分食べたツナ・ステーキ/Half-opgegeten tonijnsteak / Half-eaten tuna steak
7+8+9. 海の水で歩いた/Voeten in het zeewater / Feet in the sea water

広告

WordPress.com で無料サイトやブログを作成.