可愛い国 / Schattig Landje / Cute Country

2016年9月18日

外国旅行のためにお金を集める(1) / Sparen voor buitenlandse reizen (1) / Saving money for travelling (1)

Filed under: 旅行のために — タグ: , , , , — マッチャ @ 22:49
ユーロ

(1)私のお金はどこに行く?
(1) Waar gaat mijn geld heen?
(1) Where does my money go?

このウェブログで、ヨーロッパ旅行日本旅行について沢山書いているけど、旅行をしたかったら、お金が必要。
でも、沢山のお金が必要ない!
だから旅行前・中にお金を救うことについて書きたい。
今日は『お金はどこに行く?』。年収は急に上げられないけど、救うためにお金の使い方が変えれるかも知れない。
使い方を変えれるために、「今はどんなことにお金を使っている?」の答えが必要。

私はエクセルらしいの無料で使える表計算ソフト(LibreOffice Calc)を使っているけど、他のプログラムでも良い。
そして費用と収入をカテゴリーに分ける。
例えば費用は:食物、薬。車、ガソリン、パーキング、税、本、プレゼント・お土産、生地(布)、服、靴、家賃、自転車、台所で使える物、メデューサ合唱部、電車、切手、レストラン、医療保険、携帯、など。
例えば収入は:月収・年収、利息、プレゼントで貰ったお金、道で見つけたお金、など。

1ヶ月以上、お金の使い方を書く方が良い。
後1ヶ月、費用に見よう:
・毎月の費用は何?どんな費用は今月だけ?
・本当に必要な費用は何?例えば家賃。
・費用のリストを作ろう(一番大きな費用から始まる)。後1ヶ月、収入の使っていないお金もリストで書ける!

例えば、最近の私のリストは下に書いた。自分のリストでも「何円を使った」の書く方が良い。
1. 収入で使わなかったお金
2. 家賃
3. 医療保険
4. 食物(普通は3番目)
5. 電車(今月パリに行ったからちょっと高かった)
6. 町民税
7. レストラン(パリに行ったから、これもちょっと高い)
8. パーキング(今の家で、無料でパーキングが出来ない。来月は引越しするから、無料でパーキングが出来る!)
9. 誕生日のプレゼント
10. ゲーム

毎月のリストはちょっと違う。何ヵ月でリストを作るのが面白い(比較することが出来るから)。私の他のリストでも出てることは服を作るために生地、靴、、携帯(プリペイド・カードを使っている)、博物館チケットなど。そして今月は引越しするからペンキも新しい家具も買った。

そして・・・
後1ヶ月、リストはどうになった?

View from a KLM airplane to Japan.

外国旅行のためにお金を集めたい?
Sparen voor reizen naar het buitenland?
Saving money so you can travel abroad?

Op deze weblog schrijf ik veel over reizen in Europa en in Japan, maar dat reizen kost natuurlijk wel wat geld.
Dit hoeft echter niet duur te zijn!
De komende tijd zal ik een aantal stukjes schrijven over geld besparen voor en tijdens het reizen.
Vandaag: waar gaat mijn geld naartoe?
Je inkomen wordt niet zomaar hoger, maar je kan je uitgaven misschien wel anders verdelen als je wil sparen. Om daar achter te komen, moet je echter wel weten waar je nu je geld aan uitgeeft.

Ik ben zelf begonnen met het bijhouden van een Excelsheet (in mijn geval in het gratis programma LibreOffice Calc), maar je kan er ook een ander programma voor gebruiken (als het maar overzichtelijk is).
Zowel mijn inkomsten als mijn uitgaven verdeel ik in onderwerpen:
Uitgaven zijn bijvoorbeeld boodschappen (daar hou ik ook een aparte sheet voor bij), apotheek, auto, benzine, parkeren, belastingen, boeken, cadeautjes, stoffen, kleding, schoenen, huur, fiets, dingen voor in de keuken, zangkoor Medusa, OV, postzegels, restaurantjes, zorgverzekering, telefoon, etc.
Inkomsten zijn bijvoorbeeld salaris, rente van mijn spaarrekening, verjaardagsgeld, teruggave voorschot huurtoeslag/huurtoeslag/collegegeld, en geld dat ik op straat vind.

Hou je uitgaven minstens een maand bij (liefst langer), zodat alle soorten uitgaven minstens een keer langs zijn gekomen.
Ga dan eens kijken:
– Welke uitgaven zijn structureel, welke niet?
– Welke uitgaven zijn echt nodig? Denk hierbij aan de huur of hypotheek.
– Maak een lijstje van de grootste uitgaven. Aan het eind van de maand weet je ook hoeveel van je inkomsten je niet uitgegeven hebt, dus zet die ook in de lijst (onder “sparen”)!

Een voorbeeld van mijn uitgaven (in je eigen lijstje is het handig om de bedragen er ook in te zetten):
1. sparen
2. huur
3. zorgverzekering
4. boodschappen (normaal staat boodschappen wel op de derde plaats)
5. OV (hoog, want ik ging naar Parijs deze maand)
6. gemeentelijke belastingen
7. restaurants (ook wat hoger vanwege Parijs)
8. parkeren (staat wat hoger omdat ik bij mijn huidige woning meestal niet gratis kan parkeren – maar ik ga volgende maand verhuizen en dan kan dat wel!)
9. verjaardagscadeaus
10. spel

De lijst verschilt per maand, dus is het ook interessant om dit wat langer vol te houden (dan kun je vergelijken). Bij mij staan in andere maanden ook stof (voor kleding), schoenen, boeken, kosten voor mijn mobiele telefoon (ik heb prepaid) en tickets voor musea e.d. wel eens in de lijst. En deze maand heb ik ook meer geld uitgegeven aan verf en meubels vanwege de verhuizing!

Hoe ziet jouw lijst eruit?

パリ / Parijs / Paris

パリ / Parijs / Paris

On this weblog I write a lot about travelling through Europe and Japan, but travelling does cost money.
However, it doesn’t have to be very expensive!
I am going to write a few blog posts about saving money before and during travelling.
Today: where does my money go?
Your income doesn’t rise overnight, but maybe you can divide your spending differently so you can save money. However, to find this out you have to know what you spend your money on exactly.

I have started logging my spending in an Excel sheet (in my case the free program LibreOffice Calc), but you can also use another program.
I divide both my expenses and my incomes into categories:
Expenses are for example: groceries (I keep those in a separate Excel sheet as well), medicines, car, gasoline, parking, taxes, books, presents, fabrics, clothing, shoes, rent, bicycle, kitchen supplies, Medusa choir, public transport, stamps, restaurants, health insurance, phone, etc.
Incomes are for example: salary, interest from my bank account, money I get as a present, money I find on the street, etc.

Keep track of your incomes and expenses at least for a month (preferably longer), so that all kinds of expenses have been made at least once.
Then take a look at what you wrote down:
– Which expenses do you (have to) make every month, which are only one-time expenses?
– Which expenses are really necessary? For example the rent you have to pay for your house.
– Make a list of the largest expenses. At the end of the month, you also know how much of your income you did not spend, so put that in the list as well (call it “savings”)!

For example, this is one of my lists (it’s a good idea to add the amount of money in your own list as well):
1. savings
2. rent
3. health insurance
4. groceries (normally, ‘groceries’ is in the third place)
5. public transport (high, because I went to Paris this month)
6. municipal taxes
7. restaurants (also a bit higher because of Paris)
8. parking costs (this is in the list because most of the time I have to pay for parking my car near my house – but next month I’m going to move and then I’ll have free parking!)
9. birthday presents
10. game

The list differs every month, so it’s interesting to keep this up a bit longer (so you can compare). In my lists for other months, there are also fabrics (for clothing), shoes, books, expenses for my mobile phone (I have a prepaid card) and tickets voor museums etc. And this month I spent more money on paint and furniture because I’mmoving again!

What does your list look like?

広告

2016年9月13日

ユトレヒトのパンケーキ・レストラン「De Oude Muntkelder」/ Pannenkoekenrestaurant in Utrecht / Pancake restaurant in Utrecht

ユトレヒトの一番有名なパンケーキ・レストランは『デ・アウデ・ムントケルデル』です。名前の意味は『古い硬貨の地下室』。レストランが道の下、運河の隣である。
6月で、メデューサ合唱部と一緒にパンケーキを食べに行った。このレストランで普通のチーズとりんごとベーコンのパンケーキがあるけど、特別なパンケーキもある!

他の美味しいパンケーキはニューヘインで食べれる。

Het bekendste pannenkoekenrestaurant in Utrecht is natuurlijk De Oude Muntkelder! Dit restaurant ligt naast de gracht (dus onder de straat die langs de gracht loopt).
In juni gingen we daar met Medusa pannenkoeken eten. Naast de normale pannenkoeken met bijvoorbeeld kaas, appel en spek, hebben ze ook pannenkoeken met apart beleg (zoals geitenkaas, walnoot, sla, etc).

Een ander pannenkoekenrestaurant waar ik over geschreven heb, is De Middenhof in Nieuwegein.

The most famous pancake restaurant in Utrecht is De Oude Muntkelder! The name means “The old coin-cellar”. This restaurant is next to the city-canal, so below the street next to the canal.
In June we went to eat there with Medusa. Next to the normal pancakes (for example with cheese, apple or bacon), they have pancakes with more unusual toppings (like soft goat cheese or nuts)


Another pancake restaurant I have written about in the past, is De Middenhof in the nearby village of Nieuwegein.

Medusa bij de Oude Muntkelder in Utrecht: pannenkoeken!

2016年9月11日

ユトレヒト大学の始業式 / Opening van het Academisch Jaar (Universiteit Utrecht) / Opening of the Academic Year (Utrecht University)

Filed under: オランダ, 大学 — タグ: , , , , , , , — マッチャ @ 12:36

ユトレヒト大学の始業式で、メデューサ合唱部ガウデアムスを歌えた。
始業式は9月5日であった(オランダの学年は9月から7月まで)。ユトレヒトの有名なドム協会で歌った!
大学はビデオを撮った。ここで見えるけど、全部オランダ語。メデューサはビデオの1時間36分からガウデアムスを歌う。

Studentenvrouwenkoor Medusa was gevraagd om het Gaudeamus te zingen op de Opening van het Academisch Jaar 2016/2017 van de Universiteit Utrecht. De opening vond plaats op maandagmiddag 5 september in de Domkerk!
De universiteit zelf heeft de hele opening opgenomen op video. Op 1:36 uur van de video begint het Gaudeamus.

Female students choir Medusa was asked to sing the “Gaudeamus” at the Opening of the Academic Year 2016/2017 of Utrecht University! The opening took place in the Dom church on Monday afternoon, September 5th.
The university recorded the entire opening ceremony, which you can view here (it’s entirely in Dutch, though). At 1:36 hours into the video, Medusa starts singing the Gaudeamus.

Medusa in the Dom church

ドム協会であった始業式。
Opening van het Academisch Jaar in de Domkerk.
Opening of the Academic Year in the Dom Church.

WordPress.com Blog.